logo

Шеъри мирзо турсунзода дили модар. Ситоиши модар дар дарси тарбиявӣ

Шеъри мирзо турсунзода дили модар Rating: 7,3/10 1725 reviews

Таронаҳои шӯрангез. Аз ашъори шоирони садаи бист

Шеъри мирзо турсунзода дили модар

Тирукамон Дирӯз баъди борон тирукамон баромад, Байроқи навбаҳорон партавфишон баромад. Махсусан дар образи Саодат «Писари Ватан» ва шеъри «Ҳамшираҳо» амалиёти дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватани нишон додаи занону духтарони тоҷик бо сеҳри қалам тасвири ҳаматарафа ёфтаанд. Бо умеди саҳар нишастам ман, Дида аз роҳи ту набастам ман, Гардани хобро шикастам ман Дар вафо устувор ҳастам ман. Шаҳд дар комаш ҳамеша талхтар аз заҳр буд, Ҳам шариат, ҳам тариқат сарвари бадқаҳр буд. Беҳтарин шеърҳои Эраҷ Мирзо дар васфи модар ва зан гуфта шудаанд « Модар», «Дили модар» ва ғайра. Лоҳутӣ , «чаҳони соддаи ишқу таманно», «Мода𬬬¬¬¬¬¬-замин», «давлати сар» Лоиқ , «пайванди дилу ҷон» Ф.


Next

Шаҳри Хуршед: БОҚӢ РАҲИМЗОДА

Шеъри мирзо турсунзода дили модар

Ба Худо, мебарам аз шаҳри шумо, Дили шӯридаву девонаи хеш. Кунҷи вайронаи зиндон шуд агар саҳни Баҳор, Шукри озодиву он ганҷи худодод кунед. Бо умеде аз шикебои ба раҳ дузад нигоҳ, Мунтазир доим ба раҳ чашмони модар будааст. Дар ин фикрам, ки дасте пеш ояд Ва ман ногаҳ кушоям пар ба сӯят. З-ин баъд бар мазори таманно кунам фиғон, Ояндаро ба мотами бигзашта биспарам.

Next

Тоҷикистон аз садумин солгарди таваллуди Мирзо Турсунзода таҷлил мекунад

Шеъри мирзо турсунзода дили модар

Модарномаи Эраҷ Мирзо дар тамоми адабиёти Шарқ мавқеи баланд дорад. Бе ту дур аз зарбаҳои қалби ту, Қалби ман мепӯсад он ҷо зери хок. Донӣ ту магар, ки ҳеҷ гоҳе Дар ҳаҷри ту тоқате надорам? Турсунзода ба шумор меравад, тартиб ва оҳангнокии қисми кулли шеърҳои Модарномаро таъмин намудааст. Деви шаб гардад гурезон чун барояд офтоб, Барқ созад пора-пора пардаи тори саҳоб, Чун баҳор ояд, равад фасли зимистон бо шитоб, Дилрабо, ҳусни ту ҳам овард ин сон инқилоб, Ман бинобар аз сухан дурри суханро мекашам. То маро волаву бесомон дид, Нақши афтода бар обе гардид. Набинад ҳеҷ кас заҳмат ба дунё Зи модар бештар, бечора модар.

Next

Номаҳо аз дуру наздик, 29 Декабр 2018

Шеъри мирзо турсунзода дили модар

Шоири эронӣ дар оилаи шоҳзодаи фақиргаштаи коҷор. Вализода «кордону дилшод»: Туро эй духтари кордону дилшод, Муборак бод иду бахти озод. То аз ғаму шодии ту пур шуд дили ман, Монанди гуле ба ханда дур шуд дили ман, Ишқи ту намурду зиндамур шуд дили ман, Бар ин дили мурдаам дилам месӯзад. Эй кош, бо ту ҳеҷ муқобил намешудам! Зи ҳарду соҳиби бахту нишотам, Гулафшон нахли гулзори ҳаётам. Дар соли 2008 дар мавзўъи «Таҳаввули поэтикаи вазн ва ритми шеъри муосири тоҷик» рисолаи номзадӣ дифоъ намуда ва ин рисоларо бо такмил ба сурати дастури таълимӣ ба чоп расондааст. Бориқ Шафеӣ Ай бевафо, бирав, ки шабистони хотирам, Дигар на ҷойи ҷилваи завқи висоли туст. Зан — модар бунёди ҳаёт, сарчашмаи зиндагӣ ва атокунандаи бузургтарину ҳимматтарин чизи дунё — инсон аст.

Next

Номаҳо аз дуру наздик, 29 Декабр 2018

Шеъри мирзо турсунзода дили модар

Азизтару муқаддастарин, қимматтарин ва поктарин инсон дар рӯи замин зан¬¬¬¬¬¬-модар аст. Дӯстонро гум макун То тавонӣ дӯстонро гум макун, Дӯстони меҳрубонро гум макун. Агар мастам, агар ҳушёр, агар хобам, агар бедор, — Ба сӯйи ту бувад рӯйи суҷудам, меҳан, ай меҳан! Бо ситора ҳамнишин, бо моҳ гаштам ҳамнафас, Лек будам сархушу сармаст аз бӯйи замин. Тасвири ҳусну ҷамоли зан — модар, чуноне ки медонем дар эҷодиёти шоирон ҷои намоёнро ишғол мекунад. Чун ҳастии ман зи ҳастии ӯст, То ҳастаму ҳаст дорамаш дӯст. Гардида чеҳраат ба ғубори гунаҳ ниҳон, Хомӯш гашта шамъи муҳаббат ба дасти ту. Дар ин замина метавон гуфт, ки дар эҷодиёти устод Боқӣ Раҳимзода тақрибан ҳамаи жанрҳо ва навъҳои назми суннатӣ, ба ҳадди зиёде таркибҳои забони адабиёти суннатӣ, образҳо ва талмеҳот ва анвоъи андешаи адабӣ ва равияҳои адабӣ ба мушоҳида мерасад.


Next

Васфи занону модарон дар ашъори М.Турсунзода

Шеъри мирзо турсунзода дили модар

Дар байтҳои боқимонда фаъолияти созандагии модар дар дигар соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ ба қалам омадааст. Бонги қадамат таронаи шаҳр аст, Атри нафасат фасонаи шаҳр аст, Нози нигаҳат ягонаи шаҳр аст, Ман номи туро наметавонам гуфт. Ба назари Шумо, маъракаи гусели нафақахӯрон, ки айни ҳол дар идораҳои давлатӣ бо дастури дастгоҳи раисиҷумҳури Тоҷикистон идома дорад, то куҷо дуруст аст? Ёд аз ин мурғи гирифтор кунед, ай мурғон, Чун тамошои гулу лолаву шамшод кунед. Пандомӯз дуогӯям туӣ, Машъали тобандаи хӯям туӣ. Ба гуфтаи ӯ, нафақахӯроне, ки синашон ба 70 расидааст, дигар дар ягон бахш навоварӣ ва фикри тозаеро намеоранд. Замин Дар фазо парвоз кардам, гарчи аз рӯйи замин, Чашмро, аммо намекандам ман аз сӯйи замин.

Next

Шаҳри Хуршед: БОҚӢ РАҲИМЗОДА

Шеъри мирзо турсунзода дили модар

Ӯ сазовори унвони Кахрамони Мехнати Сотциалисти гардидааст. Даъват Туро афсуни чашмонам зи раҳ бурдасту медонам, Чаро беҳуда мегӯйӣ: «Дили чун оҳане дорам». Устод Мирзо Турсунзода 1911-1977 Дили модар Агар аз гиря кардан об мешуд дил, дили ман буд, Ба сели ашк мешуд ғарқ манзил, манзили ман буд. Вай бо зан ¬¬¬- модар як, болон謬¬¬¬¬¬¬шин чун фалак,ҷаҳони армон, зиёда аз ними ҷаҳон аст. Ва аз инҷост, ки қадрдонию қадршиносӣ нисбат ба зан- модар ҳамчун як хислати неки ҷамъияти мо мебошад: Дар диёри мо шуд одам арҷманд, Шуд сари хамгаштаи занҳо баланд, Ҳеч коре нест бе зан , хуб шуд, Ифтихоре нест бе зан, хуб шуд. Хам шуда сӯйи замин бо эҳтиром, Медиҳам аз номи колхозчӣ салом. Даст дар гарданаш кунад чун тавқ, Сару дасташ бибӯсид аз сари шавқ.

Next

Ситоиши модар дар дарси тарбиявӣ

Шеъри мирзо турсунзода дили модар

Беҳтарин шеърҳои Эраҷ Мирзо дар васфи модар ва зан гуфта шудаанд «Модар», «Дили модар» ва ғайра. Ё он падари пири худатро бикушӣ зор, Ё бишканӣ аз хоҳари худ синаву сарро. Силсилаи Модарномаи Турсунзода дар маҷмўаи «Посбони оташ» гирд омадааст. Гулзори шеъру тарона Таронаҳо ё ки чанд пора аз ашъори шӯрангезу ҷовидонаи шоирони бостон, ки ромишгарони бузургамон, чун Аҳмади Зоҳир 14. Лоҳутӣ дар рубоии зер чунин овардааст: Даруни ҷон, буто, бешак туӣ, ту, Дилоромам ба дунё як туӣ, ту. Мактаби Турсунзода Гулрухсор, шоъираи тоҷик гуфт, бештари шоъирони саршиноси қарни бистуми Тоҷикистон, назири Мӯъмин Қаноат, Лоиқ Шералӣ, Бозор Собир, Қутбӣ Киром, Мастон Шералӣ, Ғоиб Сафарзода ва Гулназар Келдӣ дар мактаби Мирзо Турсунзода ба камол расидаанд.


Next

Ситоиши модар дар дарси тарбиявӣ

Шеъри мирзо турсунзода дили модар

Наметавонам гуфт Маҳ рӯйи туро агарчи медонад, Шаб мӯйи туро агарчи медонад, Гул бӯйи туро агарчи медонад, Ман номи туро наметавонам гуфт. Бародарони мусофир ба хона баргаштанд, Дубора қах— қаҳа дар шуд, чаро намеойӣ? Пулодӣ «Нидои зафар»,шеъру достонҳои М. Шеъри «Дасти модар» бо чунин байт оғоз меёбад: Бо ҳамон дасте, ки чодар сўхтӣ, Гулхани шаъну шараф афрўхтӣ. Агарчи ибтидои ошиқон дар ишқ ҳар ранг аст, Вале бо номи ту ман ибтидо кардам, ҳамин кофист? Баҳори рӯзгораш рангу бӯйи сад чаман дорад, Рухаш гул-гул шукуфта, хотираш болида меояд. Дар васфи ҷамоли ту забонам шуда гӯё, Бигзор бичинам мани дилдодаи шайдо, Гул аз чамани ҳусни ту,эй моҳи Бухоро. Дере нагузашта дар Каратог мактаби нави Советӣ ташкил ёфт ва Мирзо аз ҷумлаи аввалин талабагони он гардид. Турсунзода дар ақибгоҳ далерона ба сӯи ғалаба ҳаракат кардани занонро тасвир кардааст.

Next

ПАЁМИ КУХИСТОН: Мирзо Турсунзода

Шеъри мирзо турсунзода дили модар

Ҳамин аст, ки мутаффакирону донишмандон, адибону бузургони дунё дар васфаш суханварӣ кардаанд. Гар ҷон талабӣ, зуд талаб кун, ки ба роҳат Ҷон бахшаму аммо ба ғами ҷони ту бошам. Намедонад касе, к-андар сари зулфаш чӣ хунҳо шуд, Валекин мӯ ба мӯ ин достонро шона медонад. Ба ин маънӣ шоири мумтози тоҷик Лоиқ Шералӣ фармудааст: Аё модар, мадори ман ту будӣ, Гули аввалбаҳори ман ту будӣ. Ду сол аз гиряи рӯзу шаби ту Надорад хобу хӯр, бечора модар. Хулоса: Чунон ки аз таҳлили мухтасари тавсифи зан — модар дар назми муосири тоҷик маълум гашт, шоирон дар васфи ӯ зан — модар аз ҳамаи воситаҳои тасвири бадеӣ ва унсурҳои лексикӣ моҳирона истифода намудаанд.

Next