logo

Китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики. ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

Китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики Rating: 6,8/10 176 reviews

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Абдуллоҳ ибни Абдурраҳмони Дорумӣ дар бораи Имом Бухорӣ мегӯяд: Дар Маккаву Мадинаву Ҳиҷозу Шому Ироқ донишмандонро дидам, вале ҷомеътар донишмандтар аз Муҳаммад ибни Исмоил надидам. Модар аз хоб бедор мешавад ва мебинад, ки писараш Муҳаммад бино шудааст. Вақте шонздаҳсола шудам китобҳои Ибни Муборак ва Вукайъро аз ёд кардам ва каломи аҳли раъйро фаро гирифтам. Ӯ боз гуфтааст: Муҳаммад ибни Исмоил басиртар аз манн аст. Ба ҳамин минвол Муҳаммади хурдсол аз меҳрубониҳои падари бузурвораш маҳрум монд ва дар канори модари азизаш парвариш ёфт.

Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Агар кассе дар ҳаққи ӯ чизе бад бигӯяд, аз ман бар он гӯянда ҳазор лаънат бод. Якеро пурсиданд, ки чаро ӯ наменависад? Дигар дуо нахоҳам кард, шояд он ҳасанотамро кам кунад. Пас аз он, ки бузуртар шуд ҳамроҳи модару бародари калонаш Аҳмад озими Маккаи мукаррама шуда, ҳаҷҷи фарзиро ба ҷой оварданд. Беш аз понздаҳ ҳазор ҳадисро аз ёд гуфт то он ки навиштахоямонро аз аз ҳифзи ӯ ҳукм мекардем. .

Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Байти зер аз ашъори ӯст: Иғтаним филфароғи фазла рукуъ, Фаъасо ан якуна мавтука бағта. Инсонеро мефармудам ва барои ман мехарид. Абулфазл Аҳмад ибни Саламаи Нишопурӣ мегӯяд: Фатҳ ибни Нӯҳи Нишопурӣ ба ман нақл када гуфт: Назди Алӣ ибни Мадинӣ рафтаму Муҳаммад ибни Исмоилро дар паҳлӯяш аз тарафи рост нишаста дидам. Ӯ гӯиё танҳо барои ҳадис офарида шуда шудааст. Чи басо каси бедард дидӣ, ки ҷони саломаташ ногахнӣ бирафт. Чорумин бобои Имом Бухорӣ аз шаҷараи падариаш Бардзбеҳ марде форснажод ва пайрави дини аҷдодиаш будааст. Сипас ин сухани Алӣ ибни Мадиниро зикр карда гуфт: Қавли ӯро бигзор, ӯ мисли худашро надид.

Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Сипас Маккаро барои истиқомат ихтиёр карданду Муҳаммад дар талаби илм гашт. Умедворам, ки ба мулоқоти худо мерасаму маро бо ғайбати касе муҳосаба намекунад. Имом Бухорӣ гуфт: Мо онро ривоят кардем ва аз пеши худ нагуфтем. Падари Имом Бухорӣ Исмоил ном дошт ва пеш аз ҷон супурданаш гуфт, ки дар молаш ҳеч ҳаромиву шубҳаеро намедонад. Ҳусайн ибни Ҳарис гуфт: Намедонам касеро монанди Муҳаммад ибни Исмоил дида бошам. Дар шаби аввали моҳи шарифи Рамазон дӯстони Имом Бухорӣ дар гирдаш ҷамъ мешуданду ҳамроҳи онҳо намоз мегузошт ва дар ҳар ракаате 20 оят мехонд ва ҳамин амалро идома медод то Қуръонро хатм мекард. Абуламрӯ Хаффоф мегӯяд: Муҳаммад ибни Исмоил, ки донотар олими парҳезкортар аз ӯ надидаам ба мо ҳадис гуфт ва ӯ аз Аҳмаду Исҳоқу ғайри онҳо ба бист дараҷа донотар буд.

Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Муҳаммад ибни Азҳари Сиҷистонӣ - донишманди дигар аз ҳамасрони Имом мегӯяд: Дар маҷлиси Сулаймон ибни Ҳарб будем ва Бухорӣ моро ҳамроҳӣ мекард. Имом Бухорӣ мегӯяд: Худамро ба ҷуз дар назди Алӣ ибни Мадинӣ сағир нашумудаам. Абӯттайиб Ҳотим ибни Мансур гуфт: Муҳаммад ибни Исмоил ояте аз оёти Худо дар басирату осоние дар илми ӯст. Донишманди ҳамасри Имом Бухорӣ Муҳаммад ибни Абӯҳотам Варроқи Бухороӣ мегӯяд: Имом Бухориро шунидам, ки мегуфт: Вақте ки дар дабистон мадрасаи хурдсолон мехондам бароям ҳифзи аҳодис осон шуд. Имомулаимма Муҳаммад ибни Исҳоқ ибни Хузайма гуфтааст: Дар зери осмон дар ҳадис донотар аз Муҳаммад ибни Исмоил надидаам. Ақле аз Аллоҳ аст, ки ба он амр шуда наҳйӣ аз он аз китоби ӯ ва бар забони паёмбари ӯст.

Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Кам саҳиҳин раайта мин ғайри суқм, Заҳабат нафсуҳуссаҳиҳату фалта. Дигар гуфт, ки маро дар қиёмат ҳеч хасме набошад. Ба ӯ гуфта шуд: Барои чӣ ингуна мекардӣ? Аз онҷо, ки бо вай дӯстӣ дошт ва бо даъвати ӯ мусулмониро пазируфта буд, ба номаш нисбати Ҷуъфӣ доданд. Вақте, ки сухан мегуфт ба хотири бузурдошти вай рӯяшро ба ӯ Муҳаммад ибни Исмоил мегардонд. Пас аз ҳар хатме дуое мустаҷоб мекард. Имом Бухорӣ гуфтааст: Ман ҳаргиз ҳеч хариду фурӯше накардаам.

Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Ҳар шабе пеш аз дамидани субҳ 13 ракаат намоз мегузошту якеро витр тоқ адо мекард. Қутайба ҳамчунин гуфтааст: Агар Муҳаммад ибни Исмоил дар миёни саҳобагон мебуд, ояте мешуд. Гуфт: Ба хотире, ки дар он бешу каму омехта ҳаст. Ба ҳамин минвол рӯзгоре сипарӣ гашт ва пас аз шонздаҳ рӯз ҷамъ шудему гуфт: Шумо аз ман зиёд донистед ва барои ҳамин навиштахотонро ба ман нишон диҳед. Гуфт ӯ ба Бухоро баргашта, онро аз ёд менависад. Гуфтам: Он ҳангом чандсола будӣ? Боз гуфт: Дар таърих кам номест, ки дар бораи он қиссае бидонам, вале маро хушоянд нест ки китобро дароз кунам. Марги манн марги як мард хоҳад буд, аммо дар марги Муҳаммад ибни Исмоил рафтани илм аст.

Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Қутайба ибни Саид гуфт: Бо фақеҳону зоҳидону обидон ҳамнишин шудам, аммо аз хангоме, ки худро шинохтам касеро монанди Муҳаммад ибни Исмоил надидам ва ӯ дар замони худ мисли Умар дар байни саҳобагон буд. Тарҷума: Дар вақти фароғат фазилати рукӯъро ғанимат дон, ки шояд марги ту ногаҳон бошад. Дар саҳарӣ аз ним то сеяк ҳиссаи Қуръонро мехонд ва ҳар саҳари сеюм Қуръонро хатм менамуд. Ҳар рӯзи ҷумъа як хатми Қуръон мекард ва хатми ӯ ҳар шаб ба ҳангоми ифтор буд. Ва фармуд: Аз гоҳе, ки ҳаром будани ғайбатро донистам ҳеч гоҳ касеро ғайбат накардаам. Дар Бағдод аз ӯ ҳадисҳоро имло мекардам ва дар ҳузури маҷлис наздик ба 20 ҳазор гуфт.

Next

ИМОМ БУХОРӢ ҶАМЪОВАРАНДАИ ҲАДИСҲОИ САҲЕҲ

китоби намоз бо забони точики фарзи айни точики

Албатта, зикри хайр аз Имом Бухорӣ ва дигар абармардони Ислом, монанди Имоми Аъзаму Имом Тирмизӣ, Имом Муслим ва ғайра, ки зодагони марзу буми аҷдодии мо ҳастанд, корест савоб ва хидматест дар бештар ошно кардани мардум бо фарҳанги исломии гузаштагонамон. Раҷо ибни Раҷо ал-Ҳофиз гуфт: Бартарии Муҳаммад ибни Исмоил бар уламо монанди бартарии мардон бар занон аст. Ӯ боз мегӯяд, ки агар дар ҳоли сухан гуфтанам Муҳаммад ибни Исмоил аз дар медаромад, маро хавф фаро мегирифт. Ӯ миёни хуросониҳо аз ҳама бештар ҳадис ҳифз карда буд. Вақте, ки Исмоил аз ҷаҳон рахти сафар мебандад, писараш Муҳаммад ҳанӯз хурдсол буд. Ҳам ӯ гуфтааст: Муҳаммад ибни Исмоил ояте аз оёти Худост, ки бар рӯйи Замин роҳ меравад.

Next